Klauzula informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna dla uczestnika/opiekuna – RODO

 

Na podstawie art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informuję, że

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jako uczestników/opiekunów prawnych korzystających ze świadczonych Zajęć edukacyjnych jest Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto z siedzibą w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 20, NIP: 681 201 40 99, Regon: 120972865
 2. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk uczestników/opiekunów, adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków uczestników zajęć związanych z ich aktywnością na zajęciach (np. dokumentacja zajęć, zdjęcia pamiątkowe). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi edukacyjnej;
 3. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo uczestnika zajęć, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia uczestnika. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie instruktorom zajęć, którzy mają kontakt z uczestnikiem, nie są nigdzie rejestrowane ani nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś instruktorzy są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zajęć edukacyjnych.
 5. Podstawą przetwarzania jest zgoda uczestnika/opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.
 6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu w rozumieniu RODO.
 7. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia zajęć edukacyjnych, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy po ich zakończeniu. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone.
 8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych.
 9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usługi edukacyjnej.
 11. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Komentowanie jest wyłączone.