REGULAMIN

Regulamin warsztatów Fotografii Cyfrowej organizowanych przez Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej – mgFoto.

I. Postanowienia ogólne.

§1

 1. Organizatorami warsztatów jest Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto.
 2. Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom podstawowej oraz rozszerzonej wiedzy w zakresie cyfrowych systemów fotografii i obróbki obrazu.
 3. Zajęcia prowadzone są przez członków mgFoto.
 4. Adresatami zajęć są uczestnicy w wieku od 15 lat.
 5. Grupa warsztatowa liczy maksymalnie 15 osób.
 6. W ramach zajęć założono realizację 6 tematycznych spotkań.
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
 8. Zajęcia są realizowane dzięki wsparciu finansowemu: Inicjatywa Lokalna Myślenice.

§ 2

 1. Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń w studiu fotograficznym mgFoto – budynek MOKIS w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20 oraz w plenerze.
 2. Organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej www.warsztaty.mgfoto.pl szczegółowy terminarz i harmonogram zajęć.
 3. Harmonogram i tematyka zajęć będzie dostosowana do uczestników zakwalifikowanych na zajęcia i będzie uwzględniać ich stan wiedzy o fotografii oraz rodzaj posiadanego sprzętu fotograficznego.
 4. Każde zajęcia będą trwały ok. 3 godzin zegarowych.

   II. Warunki uczestnictwa.

§ 3

 1. Informacja o terminie zapisów zostanie podana przez Organizatorów na stronie internetowej www.mgfoto.pl
 2. Zapisy na zajęcia prowadzone będą wyłącznie drogą e-mail poprzez wypełnienie formularza przez uczestnika lub opiekuna na stronie: http://warsztaty.mgfoto.pl/zapis-sie
 3. Organizatorzy zajęć będą się kontaktować z uczestnikami wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego istotne jest podanie w formularzu zgłoszenia poprawnego i aktualnego adresu e-mail.
 4. Podstawowymi kryteriami decydującymi o przyjęciu na zajęcia są: kolejność zgłoszenia, wiek uczestnika i stan wiedzy uczestnika o fotografii oraz posiadany sprzęt fotograficzny.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu uczestnika na zajęcia będzie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia, w terminie do 5 dni od momentu ogłoszenia informacji o zamknięciu zapisów na stronie www.warsztaty.mgfoto.pl
 6. W przypadku rezygnacji z zajęć któregoś z uczestników, jego miejsce będzie proponowane kolejnym uczestnikom z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszenia.

III. Obowiązki uczestników zajęć i ich opiekunów.

§ 4

 1. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Stowarzyszenie Myślenickiej Grupy Fotograficznej mgFoto, w tym z harmonogramem zajęć.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do punktualnego przybycia na spotkanie.
 3. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany: słuchać poleceń wykładowcy oraz opiekunów obecnych na zajęciach. nie przeszkadzania w pracy innym uczestnikom zajęć. Uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad wymienionych w pkt. 3, zostają: napomniani przez Instruktorów, mogą zostać usunięci z zajęć i nie otrzymują dyplomu ich ukończenia.
 4. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 5

 1. Organizatorzy ze względów organizacyjnych zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu zajęć.
 2. Ze względów organizacyjnych o wszelkich zmianach dotyczących zajęć uczestnicy oraz ich opiekunowie informowani będą za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty e-mail.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania zajęć w chwili ogłoszenia obostrzeń w organizacji spotkań i zajęć grupowych w związku z Covid-19.

Komentowanie jest wyłączone.